top of page

אודות

המנחים

אנחנו מאמינים בעבודה קבוצתית כגורם מקדם בתהליכים פסיכולוגיים. מטרתנו: להגדיל את היצע הקבוצות הטיפוליות בנושאים שונים ולאפשר למטופלים טיפול פרטני-קבוצתי משולב וטיפול קבוצתי במחיר נגיש לשכלול ועבודה על יחסים בין-אישיים וכן לעבודה רגשית בתוך מסגרת אינטימית ומוגנת קבוצתית. 
רותם ירושלמי
פסיכולוג קליני, מנחה קבוצות

מנחה קבוצות יחסים בין-אישיים וקבוצות חברתיות במסגרות שונות

מנחה בכיר בתכנית הדו-שנתית להנחיית קבוצות, אוניברסיטת ת"א

פסיכולוג קליני מומחה, בקליניקה פרטית

מעין שחף
פסיכולוגית קלינית

מנחה קבוצות יחסים בין-אישיים וקבוצות חברתיות במסגרות שונות

פסיכולוגית קלינית בביה"ח שלוותה

רקע מגוון בעבודה קבוצתית ופרטנית כפסיכולוגית במסגרות חינוכיות

שיתופי פעולה ומטפלים מומלצים

bottom of page