top of page

האנסמבל החברתי

מחקרים מראים שקשרים בין- אישיים הם גורם מחזק ומסייע בהתמודדות עם אתגרים ושינויים לאורך החיים וכן משפיעים לחיוב על הרווחה הרגשית גם בתקופות של שגרה.

כולנו מנהלים מערכת יחסים עם עצמנו. תהליכים טיפוליים אישיים הינם תמיד גם בין-אישיים, כל מה שאנחנו עוברים לבד רלוונטי למערכות היחסים שלנו. לעתים תכופות טיפול פרטני יכול לקבל חיזוק על ידי ליוויו בהשתתפות בדינמיקה קבוצתית. התמודדות עם רגש היא גם בין-אישית, בין אם מדובר בעיבוד אבל או כאב, עבודה על יחסים במשפחה, בעבודה, או תהליך פסיכולוגי של צמיחה אישית. 

בחיים המקצועיים והפרטיים קורה שאנחנו נדרשים לכישורים ניהוליים, חברתיים, בין-אישיים יותר משוכללים. להכיר טוב יותר תהליכים קבוצתיים ומהם הגורמים בתוכם, להתמקצע ולשכלל את ההבנה של דינמיקות שמתרחשות בקבוצה ולהרגיש בנוח במצבים אינטימיים שהיו פחות מוכרים עד כה. 
 

לאורך החיים קורה לעתים שאנשים מוצאים עצמם מרוחקים או מנותקים מקשרים חברתיים וזקוקים לחברה ושיחה. הגורמים למצב כזה יכולים להיות מגוונים; מוטיבציה נמוכה, תחושת ערך עצמי נמוך, התמודדות רגשית עם דיכאון או חרדה, שינויים משמעותיים בשגרת החיים או קושי לשמר קשרים מהעבר, וכן גישה מופחתת למסגרות חברתיות בהן יוצרים קשרים. משלב מסוים בחיים ואילך לא מתאפשרות לנו הרבה הזדמנויות להיות בסיטואציה קבוצתית, ליצור קשר עם אחרים משמעותיים ולהבין את עצמנו טוב יותר בעזרתו. 

 

אנו מזמינים אתכם לקבוצות טיפוליות בפורמט יחסים בין אישיים בתל-אביב שנועדו לענות על צרכים אלו. הקבוצות פועלות במתכונת "רכבת" וניתן להצטרף ולצאת מהן לאורך הזמן ובהתאם לצורך. התהליכים המתרחשים בהן הם לרוב ממושכים ודורשים מחוייבות מצד המשתתפים. הקבוצות מיועדות לאנשים שרוצים לעבד תכנים רגשיים, לחזק ולשכלל כישורים בין-אישיים,  לבסס קשרים משמעותיים ולתרגל מיומנויות קבוצתיות ובין- אישיות במסגרת בטוחה. 

 

הקבוצה יכולה להוות גורם משלים ומסייע לטיפול פרטני, ללוות כניסה למעגלים חברתיים כחלק מתהליך התפתחות אישית וכן כחלק שגרתי מאורח החיים. היא מהווה מרחב חברתי המאפשר חקירה של התחושות, העמדות והדפוסים הבין-אישיים של הפרט המשתתף.

 

 

 

bottom of page