top of page

איך הקבוצה פועלת

סדנא לקראת מקצוע טיפולי

איזו מטפלת את חושבת שתהיי? אילו קשיים אתה צופה שיעסיקו אותך בהמשך הדרך על ספת המטפל? מהן התכונות שיקשו עלייך בתפקיד הפסיכולוג? מהי הדרכה בעיניך? מה כולל טיפול פסיכולוגי בשבילך? מה גרם לך להיות מטפל? נתחי אירוע טיפולי מזוויות שונות, ספר על קשר טיפולי משמעותי, אילו תכונות שלך יאפשרו לך להיות פסיכולוג?

הטקסטים מנוסחים בלשון אחת (לפעמים זכר ולפעמים נקבה) מטעמי נוחות, ופונים לשני המגדרים כמובן

אין תשובה נכונה ומוחלטת לשאלות האלו, על כל מועמדת מוטלת המשימה לגלות ולחלוק את המענים האישיים שלה. על כל מועמד לחפש את הדרך שלו לנסח ולמסור את המסקנות האישיות לשאלות הללו. התשובות הן פשוטות ומורכבות בה בעת ומתגלות מתוך הרגעים האישיים, במערכות היחסים, בהתנסות הטיפולית בשדה, בטיפול הפרטני ובקשרים הבין-אישיים שנרקמו וליוו אותם לאורך השנים.

להכיר את עצמי בעזרת אחרים, איסוף ושיתוף מידע, למידה תאורטית וליווי בתהליך

אנחנו מזמינים אותך לקבוצת יחסים בין-אישיים בת ארבעה חודשים. הקבוצה תציע מרחב לבירור התשובות לשאלות אלה דרך שיתוף, ייעוץ והקשבה לאחרים, התייחסויות המנחים לתהליך הקבוצתי, לחוויות הבין-אישיות ולתכנים האישיים. בקבוצה יועברו גם תכנים אינפורמטיביים לגבי תהליך ההסמכה לפסיכולוגים וכן תכנים רלוונטיים מעולם התאוריה הפסיכואנליטית.

להתמודד עם שאלות מאתגרות ביחד

הקבוצה היא תהליכית וככזו אינה מציעה תשובות חד-משמעיות לשאלות העולות סביב הקבלה ללימודים ותהליך ההפיכה למטפלים. ההשתתפות בקבוצה אינה מבטיחה קבלה לתואר שני במקצוע טיפולי. עם זאת, לקיחת חלק בקבוצת יחסים בין-אישיים העוסקת בזהות הטיפולית ובגילויה, יכולה לסייע בהכנה לראיונות הקבוצתיים והאישיים. נושאים רלוונטיים כמו אופן לקיחת המקום בקבוצה ומה הוא אומר עלי, התחרות על המקומות המצומצמים או ההתייחסות לכאן ועכשיו עוברים עיבוד בתהליך הקבוצתי והופכים מוכרים ובהירים יותר.

*הקבוצה תתקיים בתל אביב, בימי חול בשעות הערב. *ההשתתפות בתשלום חודשי ע"ס 420 ש"ח. *ההשתתפות מותנית בהתחייבות מראש לכל המפגשים ובפגישת היכרות עם המנחים.

bottom of page